LASKOWSCY KANCELARIE PRAWNO-FINANSOWE
KANCELARIA AUDYTORSKA LKPF SP. Z O.O.KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGNIESZKA LASKOWSKA
KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I GOSPODARCZEGO
MICHAŁ LASKOWSKI
Unsplashed background img 1
Aktualności
Badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości badaniu sprawozdań finansowych podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych…

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzeniem z dnia 3 października 2016 r. w sprawie…

Witamy na nowej stronie

Zapraszamy do zapoznania z nową stroną Kancelarii.

Unsplashed background img 2
O nas

Laskowscy Kancelarie Prawno-Finansowe to zespół profesjonalistów, którzy w codziennej pracy łączą wiedzę i doświadczenie z troską o dobro klienta. Naszym atutem jest kompleksowa obsługa prawna, podatkowa i rachunkowa realizowanych projektów, co sprzyja rozwojowi działalności naszych klientów. Zapewniamy usługi radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta, tak aby zapewnić szerokie wsparcie w problemach występujących w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Współpracujemy również z specjalistą ds. kadr i płac oraz Kancelarią Notarialną.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii jak również do osobistego kontaktu.

Michał Laskowski 

Doradca podatkowy, nr wpisu 11626 

michal.laskowski@lkpf.pl

Agnieszka Laskowska

Radca prawny, nr ewid. BŁ 1055

Biegły rewident nr w rej. 13122

agnieszka.laskowska@lkpf.pl

Nasze kancelarie działają w formach:

Kancelaria Audytorska LKPF Sp. z o.o.
Firma audytorska wpisana na listę pod nr 4166
NIP 9662114931, REGON 368226851,
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000694408, Kapitał zakładowy 30.000,00 zł
ul. Piasta 10/3, 15-044 Białystok

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Laskowska
Radca prawny, nr ewid. BŁ 1055
NIP 5422897009, REGON 200878363
ul. Piasta 10/3, 15-044 Białystok

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego Michał Laskowski
Doradca podatkowy, nr wpisu 11626
NIP 5691344152, REGON 200734316
ul. Piasta 10/3, 15-044 Białystok

Unsplashed background img 2
Zespół

Agnieszka Laskowska

Radca prawny, nr ewid. BŁ 1055,
Biegły rewident, nr w rej. 13122

agnieszka.laskowska@lkpf.pl

Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa handlowego zdobyte podczas współpracy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz kancelarią prawną. Uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych o różnorodnej formie prawnej i rodzajach działalności (jednostki usługowe, handlowe, produkcyjne). Świadczy usługi doradztwa prawnego i księgowego w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w operacjach przekształcenia przedsiębiorstw oraz dotyczące kompleksowej weryfikacji prawno-podatkowej i finansowej realizowanych i planowanych przedsięwzięć gospodarczych.
Prezes Zarządu Kancelarii Audytorskiej LKPF sp. z o.o.

Michał Laskowski

Doradca podatkowy, nr wpisu 11626

michal.laskowski@lkpf.pl 

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego zdobyte podczas pracy w administracji podatkowej (Izba Skarbowa w Białymstoku) oraz podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Zarzadzania Politechniki Białostockiej, ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków oraz Podyplomowe Studia Psychologia Zarządzania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Wykonuje czynności doradztwa podatkowego, audyty podatkowe, świadczy usługi doradztwa w procesach przekształceń, przejęć oraz transakcjach zbycia przedsiębiorstwa, reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, sporządza dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Doświadczony szkoleniowiec, przeprowadził ponad 30 szkoleń w zakresie prawa podatkowego oraz zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskał certyfikat Trener Biznesu na poziomie 4 Europejskich Ram Kwalifikacji (4EQF).
Wiceprezes Zarządu Kancelarii Audytorskiej LKPF Sp. z o.o.

Unsplashed background img 2
Usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne

Audyt

Księgowość

Due diligence

Szkolenia